Tập Đoàn PIERALISI Tại Lễ Trao Giải Cornicabra 2015

Tập Đoàn PIERALISI Tại Lễ Trao Giải Cornicabra 2015

PIERALISI GROUP tại Cornicabra Awards 2015 Giải thưởng Cornicabra do Quỹ của Hội đồng DO Montes de Toledo quy định, được tài trợ bởi Caja Rural de Castilla-La Mancha, phối hợp với Tập đoàn PIERALISI. Giải thưởng có nghĩa như một sự khuyến khích và khen thưởng những lợi ích trong việc cải thiện chất…