Bơm bùn

Chọn loại bơm bùn nào cho máy ép bùn

Rất nhiều khách hàng liên hệ Nhất Tinh để hỗ trợ tư vấn chọn bơm bùn cho máy ép bùn của hệ thống xử lý nước thải. Về cơ bản, chúng được biết là thiết bị chuyên dùng để vận chuyển (đẩy) bùn loãng từ bể lên máy ép bùn, tuy nhiên nếu không chọn…